Modelistes JJ | Les nostres especialitats

  Models per a fundició
Maquetes a escala
Prototips conceptuals i funcionals
  Prototipat ràpid: Sinteritzat per làser
    Estereolitografies
      Micro-fusiķ
      Cera perduda
   
  Reproducció de peces en: Resina
        Poliuretà
        Elastòmers
        Metàl·lics
         
  Útils de control
  Útils: De posicionament per a mecanitzats
    Per a manipulació de peces
    Per a muntatges en cadena i manuals
  Re-treball de petites sèries en CNC.
Útils especials per a laboratoris d'assaig i control de qualitat
Suports especials per a peces d'exposició, assajos i control de qualitat.
Digitalització, creació i reproducció d'escultures
Gravats en CNC