Modelistes JJ | Formats de Treball Admesos

Els formats admesos per els projectes presentats son:

Esbóssos a mà alçada
Plànols en 2 D
Arxius en 3D: DXF, DWG, IGES, STL, EPS, AI, STEP, PARASOLID, VDA

Consultar per altres formats.